Specialisaties Kinesitherapie

Rugstabilisatietraining (core-stability) – rugscholing

Bij rugproblemen vormen het voorschrift van de verwijzer, de medische beeldvorming en het klinisch onderzoek de basis voor een individueel behandelplan. Dit plan is drieledig :
- de behandeling
- een oefenprogramma voor thuis
- ergonomische advies ter preventie van herval

Onze rug bestaat uit 2 spiersystemen: het globaal en het lokaal spiersysteem.
Het globale spiersysteem overbrugt meerdere segmenten en zorgt voor de beweeglijkheid van de romp ten opzichte van het bekken. Het lokale spiersysteem waarborgt dan weer de segmentale stabiliteit. Als er iets misgaat dan noemen we dat instabiliteit. Instabiliteit is een te grote beweeglijkheid van de segmenten ten gevolge van verzwakking van de diepe intrinsieke spieren, ook wel de stabilisatoren genoemd.

Onze missie? U aan de hand van eenvoudige individuele oefeningen uw spieren weer juist te leren gebruiken en herval te voorkomen

Orthopedische revalidatie

Hieronder verstaan we de voorbereiding op en nabehandeling van een operatie aan het bewegingsapparaat. In veel gevallen gaat het om een operatie aan de knie, schouder, enkel heup of rug. Wanneer start de orthopedische revalidatie? De revalidatie start vaak reeds in het ziekenhuis en wordt met een verwijzing van een specialist of huisarts thuis verdergezet. De revalidatie heeft als doel de mobiliteit , stabiliteit en proprioceptie van het gewricht te verbeteren of te herstellen en tevens de belastbaarheid, coördinatie en de spierkracht te verhogen. Dit gebeurt aan de hand van van progressief opgebouwde mobilisaties en oefentherapie Deze revalidatie kan na het ontslag uit het ziekenhuis in een eerste fase als huisbezoek doorgaan.

Cardio-en ademhalings kinesitherapie

Het cardio-respiratorisch systeem bestaat uit het hart, de longen en de bloedcirculatie. Binnen de kinesitherapie maken we een onderscheid tussen de cardiale en de respiratoire kinesitherapie

Cardiale kinesitherapie

Bij cardiovasculaire aandoeningen als een bypass of een myocard-infarct komt de patiënt na hospitalisatie bij ons in behandeling. Tijdens de behandeling doen we fysieke oefeningen waarbij we stap voor stap en op het ritme van de patiënt het niveau opdrijven. Tijdens de sessies controleren we bloeddruk en hartslag.

Onze missie? De fysieke conditie van de patiënt optimaliseren
Ademhalings kinesitherapie

Respiratoire revalidatie is een programma om klachten van patiënten met een stoornis van de ademhalingsfunctie op te vangen. Onze behandeling richt zich op het ventilatoire systeem via technieken zoals autogene-drainage en tapottage. Onze missie? Patiënten ( zowel kinderen als volwassenen) te helpen om beter te functioneren in het dagelijkse leven.

Kinesitherapie bij chronische pathologiëen

CVA, Parkinson, MS, ALS, Reuma, Bechterew... Hemiplegie, Tetraplegie, Paraplegie

Deze behandelingen kunnen indien noodzakelijk aan huis doorgaan.

Sportkinesitherapie

Een snelle en veilige terugkeer is voor iedere sporter van groot belang. Bij sportkinesitherapie bestaat de ideale behandeling uit een combinatie van manuele therapie en sportspecifieke oefentherapie waarbij we zowel curatief als preventief gaan werken. Onze missie? U zo snel mogelijk op een veilige en verantwoorde manier weer te laten genieten van uw favoriete sport

Taping

Wij maken gebruik van twee tapetechnieken -klassieke taping -kinesiotaping De klassieke taping ondersteunt vooral gewrichten en spieren en wordt zowel preventief als curatief ingezet. Deze techniek bewijst zijn nut bij diverse soorten letsels in de verschillende fasen van het weefselherstel. Onze missie? De sporthervatting van de patiënt versnellen. In tegenstelling tot de klassieke taping die meestal bewegingsondersteunend werkt, focust kinesiotaping op de natuurlijke herstelprocessen van het lichaam. Er wordt gebruik gemaakt van een elastische tape die het zenuwstelsel en het algemeen circulatiesysteem activeren waardoor het letsel in de spier of pezen sneller herstelt. Bij klassieke taping is de functie gericht op het beperken van de pijnlijke bewegingen, wat leidt tot drukverhoging. Kinesiotaping daarentegen is gericht op drukvermindering van het aangedane gebied en stimulering van een correcte beweging doordat de tape de huid een stukje opneemt.