Manuele Therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie waarbij het bewegingsapparaat veelal handmatig analytisch wordt vrijgemaakt van bewegingsbeperkingen en/of blokkades die de oorzaak kunnen zijn van spierspanningen of hoofdpijn

Vanuit de manuele therapie beschouwen we het lichaam als één geheel en leggen we verbanden tussen verschillende delen en stelsels van uw bewegingsapparaat om gewrichten en spieren weer in balans te brengen. De behandeling kan onder andere bestaan uit (neurogene) mobilisaties, manipulaties, streching, fricties en oefentherapie. Onze missie ? Herstellen en verbeteren van het bewegingsapparaat